Иргэдийн оролцоо

0Иргэдийн санаачилсан төслийн саналууд
0Нийт төсөл санаачлагч
0Нийт санал хүсэлт
0Төслийн саналын дундаж үнэлгээ

Иргэн та манай системээр дамжуулан шинээр төсөл санаачлах, үнэлгээ өгөх, одоо хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжсэн төслүүд дээр санал хүсэлтээ илгээхболомжтой. Бид төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаарх мэдээллийг ил тод, нээлттэй хүргэхийн зэрэгцээ иргэн таны тусламжтайгаар төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжсэн төслүүдийн хяналтыг сайжруулахаар хичээн ажиллаж байна.

Иргэдийн оролцоо, аймаг, нийслэл

/Иргэдийн санаачилсан төслүүд, бичсэн санал хүсэлтүүд батлагдсан болон шийдвэрлэгдсэн байдал/

Иргэдийн санаачилсан төслийн саналууд

/Хөрөнгө оруулалтын төрлөөр/