МАНАЙ СИСТЕМД САНХҮҮЖИЛТИЙН 0 ТӨСӨЛ БҮРТГЭЛТЭЙ БАЙНА
Төслийн санхүүжилт
САНХҮҮЖИЛТХУУЛИЙН №ТӨСЛИЙН НЭРХҮСЭЛТ(сая ₮)ОЛГОСОН(сая ₮)ГҮЙЦЭТГЭЛТӨЛӨВ