МАНАЙ СИСТЕМД 0 САНХҮҮЖИЛТИЙН ХҮСЭЛТ БҮРТГЭЛТЭЙ БАЙНА
Төслийн санхүүжилт