МАНАЙ СИСТЕМД ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ БҮРТГЭЛТЭЙ БАЙНА
Төсөл арга хэмжээ