Аймгийн төвийн авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
692.0
Төслийн нэр
Аймгийн төвийн авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/
Төлөв
Олгосон
Компаны нэр
Борхойн Зам ХХК
Гэрээний дүн
2,750.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Говьсүмбэр аймгийн төвийн 3.4 км авто замын ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ
Борхойн Зам ХХК
Говь-Сүмбэр аймгийн ГХБХБГ
Говь-Сүмбэр аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Говь-Сүмбэр аймгийн Засаг дарга
Борхойн Зам ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
100%
Аймгийн төвийн авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ 692.0 0.0 73.2% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
100%
Аймгийн төвийн авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ 255.7 304.3 9% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
30%
Аймгийн төвийн авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ 50.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
30%
Аймгийн төвийн авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ 101.6 0.0 4% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
5
90%
Аймгийн төвийн авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ 804.4 0.0 28.7% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020018347
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 1,800.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIV.1.1.3
Аймаг, нийслэл
Говьсүмбэр
Сум, дүүрэг
Сүмбэр төв сум
ТЕЗ
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Авто зам
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
1,800.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Говь-Сүмбэр аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Говь-Сүмбэр аймгийн Засаг дарга