Багийн удирдлага, эмч нарын компьютер, тоног төхөөрөмж /Архангай, Булган, Ихтамир, Өндөр-Улаан, Цахир, Тариат, Хангай, Чулуут, Жаргалант сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
76.9
Төслийн нэр
Багийн удирдлага, эмч нарын компьютер, тоног төхөөрөмж /Архангай, Булган, Ихтамир, Өндөр-Улаан, Цахир, Тариат, Хангай, Чулуут, Жаргалант сум/
Төлөв
Эрх нээсэн
Компаны нэр
Тамирын цахиур ХХК
Гэрээний дүн
107.7 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Багийн эмч нарын мотоцикл /Булан, Ихтамир, Өндөр-Улаан, Цахир, Тариат, Хангай, Чулуут, Жаргалант
Тамирын цахиур ХХК
Аймгийн засаг дарга
Архангай аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Архангай аймгийн Засаг дарга
Тамирын цахиур ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
70%
Багийн удирдлага, эмч нарын компьютер, тоног төхөөрөмж /Архангай, Булган, Ихтамир, Өндөр-Улаан, Цахир, Тариат, Хангай, Чулуут, Жаргалант сум/ 76.9 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
100%
Багийн удирдлага, эмч нарын компьютер, тоног төхөөрөмж /Архангай, Булган, Ихтамир, Өндөр-Улаан, Цахир, Тариат, Хангай, Чулуут, Жаргалант сум/ 104.7 104.7 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020018401
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 198.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
IV.1.3.4
Аймаг, нийслэл
Архангай
ТЕЗ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
Эдийн засгийн ангилал
Тоног төхөөрөмж
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
198.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Аймгийн засаг дарга
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Архангай аймгийн Засаг дарга