Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн хугацаат цэргийн албан хаагчдын байрлах байр /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
249.5
Төслийн нэр
Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн хугацаат цэргийн албан хаагчдын байрлах байр /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/
Төлөв
Олгосон
Компаны нэр
Хилийн 0119 дүгээр анги ТӨААТҮГ
Гэрээний дүн
2,527.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн хугацаат цэргийн алба хаагчдын "Цэргийн байр"-ны барилга угсралтын ажлын гэрээ
Хилийн 0119 дүгээр анги ТӨААТҮГ
Хянагч байгууллага байхгүй
Цагдаагийн ерөнхий газар
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Цагдаагийн ерөнхий газар
Хилийн 0119 дүгээр анги ТӨААТҮГ

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
100%
Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн хугацаат цэргийн албан хаагчдын байрлах байр /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 249.5 249.5 9.87% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн хугацаат цэргийн албан хаагчдын байрлах байр /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 409.7 0.0 80% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
80%
Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн хугацаат цэргийн албан хаагчдын байрлах байр /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 628.6 0.0 24.88% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
100%
Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн хугацаат цэргийн албан хаагчдын байрлах байр /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 986.5 986.5 39% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020018460
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 2,527.1 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
IX.6.1.4
Аймаг, нийслэл
Улаанбаатар
Сум, дүүрэг
Баянзүрх
ТЕЗ
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
2,527.1 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Хянагч байгууллага байхгүй
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Цагдаагийн ерөнхий газар