Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Ховд сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
297.7
Төслийн нэр
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Ховд сум/
Төлөв
Олгосон
Компаны нэр
Вивазоне ХХК
Гэрээний дүн
933,984,911.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Ховд сум/
Вивазоне ХХК
Аймгийн засаг дарга
Ховд аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Ховд аймгийн Засаг дарга
Вивазоне ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
100%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Ховд сум/ 297.7 237.7 86% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
100%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Ховд сум/ 136.2 136.2 14.6% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020018526
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 500.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
IV.1.1.11
Аймаг, нийслэл
Ховд
Сум, дүүрэг
Ховд
ТЕЗ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
ЗДТГ-ын барилга
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
500.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Аймгийн засаг дарга
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Ховд аймгийн Засаг дарга