Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Эрдэнэбүрэн сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
227.4
Төслийн нэр
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Эрдэнэбүрэн сум/
Төлөв
Олгосон
Компаны нэр
"Цагаан бөлбөө" ХХК
Гэрээний дүн
902,598,898.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Ховд,Эрдэнэбүрэн сум
"Цагаан бөлбөө" ХХК
Аймгийн засаг дарга
Ховд аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Ховд аймгийн Засаг дарга
"Цагаан бөлбөө" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
100%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Эрдэнэбүрэн сум/ 227.4 227.4 23% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
100%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Эрдэнэбүрэн сум/ 259.5 259.5 19% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
50%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Эрдэнэбүрэн сум/ 227.4 0.0 23% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
50%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Эрдэнэбүрэн сум/ 227.4 0.0 23% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020018527
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • Хүсэлт гаргагч admin
  • 2019 онд санхүүжих дүн 500.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
IV.1.1.12
Аймаг, нийслэл
Ховд
Сум, дүүрэг
Эрдэнэбүрэн
ТЕЗ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
ЗДТГ-ын барилга
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
500.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Аймгийн засаг дарга
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Ховд аймгийн Засаг дарга