Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
160.1
Төслийн нэр
Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/
Төлөв
Олгосон
Компаны нэр
ОНОНБРИДЖ ХХК
Гэрээний дүн
228.5 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/
ОНОНБРИДЖ ХХК
Аймгийн засаг дарга
Хэнтий аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Хэнтий аймгийн Засаг дарга
ОНОНБРИДЖ ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
100%
Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ 160.1 160.1 70.04% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
100%
Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ 68.4 68.4 29.26% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020018537
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 238.8 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
IV.1.2.6
Аймаг, нийслэл
Хэнтий
Сум, дүүрэг
Батноров
ТЕЗ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
238.8 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Аймгийн засаг дарга
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Хэнтий аймгийн Засаг дарга