Инженерийн шугам сүлжээний дуусгал /Хэнтий, Баян-овоо сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
382.6
Төслийн нэр
Инженерийн шугам сүлжээний дуусгал /Хэнтий, Баян-овоо сум/
Төлөв
Олгосон
Компаны нэр
Нишин илч ХХК
Гэрээний дүн
882.7 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Инженерийн шугам сүлжээний дуусгал /Хэнтий, Баян-овоо сум/
Нишин илч ХХК
Хэнтий аймгийн ГХБХБГ
Хэнтий аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Хэнтий аймгийн Засаг дарга
Нишин илч ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
100%
Инженерийн шугам сүлжээний дуусгал /Хэнтий, Баян-овоо сум/ 382.6 382.7 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020018551
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 382.7 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XI.1.20
Аймаг, нийслэл
Хэнтий
Сум, дүүрэг
Баян-Овоо
ТЕЗ
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Инженерийн шугам сүлжээ
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
382.7 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Хэнтий аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Хэнтий аймгийн Засаг дарга