Соёлын төвийн барилгын их засвар /Булган, Хишиг-Өндөр сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
85.1
Төслийн нэр
Соёлын төвийн барилгын их засвар /Булган, Хишиг-Өндөр сум/
Төлөв
Олгосон
Компаны нэр
Бүлээн-Оргил ХХК
Гэрээний дүн
170.2 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Хишиг-Өндөр сумын соёлын төвийн барилгын засварын ажил
Бүлээн-Оргил ХХК
Булган аймгийн ГХБХБГ
Булган аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Булган аймгийн Засаг дарга
Бүлээн-Оргил ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
100%
Соёлын төвийн барилгын их засвар /Булган, Хишиг-Өндөр сум/ 85.1 85.1 50% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
100%
Соёлын төвийн барилгын их засвар /Булган, Хишиг-Өндөр сум/ 68.1 68.1 40% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
100%
Соёлын төвийн барилгын их засвар /Булган, Хишиг-Өндөр сум/ 17.0 17.0 10% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020018714
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 190.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIII.1.2.9
Аймаг, нийслэл
Булган
Сум, дүүрэг
Хишиг-Өндөр
ТЕЗ
СОЁЛЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
190.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Булган аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Булган аймгийн Засаг дарга