Сумын төвийн төвлөрсөн дулаан, цэвэр, бохир усны шугам, сүлжээ, барилга байгууламж /Дорноговь, Даланжаргалан сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
395.0
Төслийн нэр
Сумын төвийн төвлөрсөн дулаан, цэвэр, бохир усны шугам, сүлжээ, барилга байгууламж /Дорноговь, Даланжаргалан сум/
Төлөв
Олгосон
Компаны нэр
Илчит сансар ХХК
Гэрээний дүн
2,768.8 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Даланжаргалан сумын төвлөрсөн дулаан, цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ байгуулах ажил
Илчит сансар ХХК
Дорноговь аймгийн ГХБХБГ
Дорноговь аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Дорноговь аймгийн Засаг дарга
Илчит сансар ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
100%
Сумын төвийн төвлөрсөн дулаан, цэвэр, бохир усны шугам, сүлжээ, барилга байгууламж /Дорноговь, Даланжаргалан сум/ 395.0 395.0 70.14% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
100%
Сумын төвийн төвлөрсөн дулаан, цэвэр, бохир усны шугам, сүлжээ, барилга байгууламж /Дорноговь, Даланжаргалан сум/ 846.9 846.9 55.8% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
90%
Сумын төвийн төвлөрсөн дулаан, цэвэр, бохир усны шугам, сүлжээ, барилга байгууламж /Дорноговь, Даланжаргалан сум/ 826.8 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020018777
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 2,100.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XI.1.33
Аймаг, нийслэл
Дорноговь
Сум, дүүрэг
Даланжаргалан
ТЕЗ
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Инженерийн шугам сүлжээ
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
2,100.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Дорноговь аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Дорноговь аймгийн Засаг дарга