Сургуулийн барилга, 960 суудал /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 2 дугаар сургууль/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
915.1
Төслийн нэр
Сургуулийн барилга, 960 суудал /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 2 дугаар сургууль/
Төлөв
Олгосон
Компаны нэр
Гурван тамир ХХК
Гэрээний дүн
8,699.9 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 2 дугаар сургуулийн барилга угсралтын ажил
Гурван тамир ХХК
Архангай аймгийн ГХБХБГ
Архангай аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Архангай аймгийн Засаг дарга
Гурван тамир ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
100%
Сургуулийн барилга, 960 суудал /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 2 дугаар сургууль/ 915.1 915.1 87% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
100%
Сургуулийн барилга, 960 суудал /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 2 дугаар сургууль/ 1,592.1 1,592.1 76% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
100%
Сургуулийн барилга, 960 суудал /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 2 дугаар сургууль/ 1,754.3 1,754.3 58% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020018855
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2020-01-10 23:06:54
  • 2019 онд санхүүжих дүн 5,400.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.1.1.80
Аймаг, нийслэл
Архангай
Сум, дүүрэг
Эрдэнэбулган төв сум
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Сургууль
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
5,400.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Архангай аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Архангай аймгийн Засаг дарга