Сургуулийн барилга, спорт заалын барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны Их сургуулийн харьяа Анагаах ухааны коллеж/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
732.2
Төслийн нэр
Сургуулийн барилга, спорт заалын барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны Их сургуулийн харьяа Анагаах ухааны коллеж/
Төлөв
Олгосон
Компаны нэр
Манхан уст ХХК
Гэрээний дүн
5,888.2 (сая ₮)
Гэрээний нэр
XII.1.1.90 СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА, СПОРТ ЗААЛЫН БАРИЛГА, 960 СУУДАЛ /ГОВЬ-АЛТАЙ, ЕСӨНБУЛАГ СУМ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
Манхан уст ХХК
Барилгын хөгжлийн төв
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Манхан уст ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
100%
Сургуулийн барилга, спорт заалын барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны Их сургуулийн харьяа Анагаах ухааны коллеж/ 732.2 413.5 95% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
10%
Сургуулийн барилга, спорт заалын барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны Их сургуулийн харьяа Анагаах ухааны коллеж/ 732.2 0.0 95% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
20%
Сургуулийн барилга, спорт заалын барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны Их сургуулийн харьяа Анагаах ухааны коллеж/ 270.1 0.0 5% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
90%
Сургуулийн барилга, спорт заалын барилга, 960 суудал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны Их сургуулийн харьяа Анагаах ухааны коллеж/ 318.7 0.0 5% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020018864
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 1,002.4 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.1.1.90
Аймаг, нийслэл
Говь-Алтай
Сум, дүүрэг
Есөнбулаг төв сум
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
1,002.4 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2013
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Барилгын хөгжлийн төв
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам