Усны техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
372,000,000.0
Төслийн нэр
Усны техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/
Төлөв
Илгээсэн
Компаны нэр
Хайдродизайн прожект ХХК
Гэрээний дүн
1,860,000,000.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
V.4.1 “УСНЫ ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ /УЛААНБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ/”
Хайдродизайн прожект ХХК
Хянагч байгууллага байхгүй
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Хайдродизайн прожект ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
10%
Усны техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 372,000,000.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Усны техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 558,000,000.0 0.0 80% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
100%
Усны техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 930,000,000.0 930,000,000.0 50% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020019028
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 2,000.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
V.4.1
Аймаг, нийслэл
Улаанбаатар
Сум, дүүрэг
Чингэлтэй
ТЕЗ
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
ТЭЗҮ, зураг төсөв
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
2,000.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Хянагч байгууллага байхгүй
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам