Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Архангай, Төвшрүүлэх сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
1,146.9
Төслийн нэр
Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Архангай, Төвшрүүлэх сум/
Төлөв
Олгосон
Компаны нэр
Саруул харгуй ХХК
Гэрээний дүн
6,710.1 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас төвшрүүлэх сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай 8,5 км авто замын ажил
Саруул харгуй ХХК
Аймгийн засаг дарга
Архангай аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Архангай аймгийн Засаг дарга
Саруул харгуй ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
100%
Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Архангай, Төвшрүүлэх сум/ 1,146.9 1,146.9 82% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
30%
Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Архангай, Төвшрүүлэх сум/ 400.6 0.0 70.8% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
100%
Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Архангай, Төвшрүүлэх сум/ 1,555.5 1,494.8 64.9% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
40%
Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Архангай, Төвшрүүлэх сум/ 1,268.6 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020019059
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • Хүсэлт гаргагч admin
  • 2019 онд санхүүжих дүн 4,000.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIV.1.1.44
Аймаг, нийслэл
Архангай
Сум, дүүрэг
Төвшрүүлэх
ТЕЗ
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Авто зам
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
4,000.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Аймгийн засаг дарга
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Архангай аймгийн Засаг дарга