Хил хамгаалах байгууллагын тусгай бэлтгэл, нөхөн сэргээх төвийн барилгын дуусгал /Төв, Сэргэлэн сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
93.8
Төслийн нэр
Хил хамгаалах байгууллагын тусгай бэлтгэл, нөхөн сэргээх төвийн барилгын дуусгал /Төв, Сэргэлэн сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Хилийн 0119-р анги/ТӨААТҮГ/
Гэрээний дүн
850.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Хил хамгаалах байгууллагын тусгай бэлтгэл, нөхөн сэргээх төвийн барилгын дуусгалтын ажлын гэрээ
Хилийн 0119-р анги/ТӨААТҮГ/
ХХЕГ-хөрөнгө оруулалт барилгын алба
Хил хамгаалах ерөнхий газар
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Хил хамгаалах ерөнхий газар
Хилийн 0119-р анги/ТӨААТҮГ/

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Хил хамгаалах байгууллагын тусгай бэлтгэл, нөхөн сэргээх төвийн барилгын дуусгал /Төв, Сэргэлэн сум/ 93.8 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
100%
Хил хамгаалах байгууллагын тусгай бэлтгэл, нөхөн сэргээх төвийн барилгын дуусгал /Төв, Сэргэлэн сум/ 398.6 398.6 88.96% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
100%
Хил хамгаалах байгууллагын тусгай бэлтгэл, нөхөн сэргээх төвийн барилгын дуусгал /Төв, Сэргэлэн сум/ 222.6 222.6 26.19% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
80%
Хил хамгаалах байгууллагын тусгай бэлтгэл, нөхөн сэргээх төвийн барилгын дуусгал /Төв, Сэргэлэн сум/ 134.9 0.0 15.87% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020019063
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 850.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
IX.4.1.2
Аймаг, нийслэл
Төв
Сум, дүүрэг
Сэргэлэн
ТЕЗ
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
850.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
ХХЕГ-хөрөнгө оруулалт барилгын алба
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Хил хамгаалах ерөнхий газар