Хорооллын гудамж талбайн камержуулалт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 34 дүгээр хороо/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
71.6
Төслийн нэр
Хорооллын гудамж талбайн камержуулалт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 34 дүгээр хороо/
Төлөв
Олгосон
Компаны нэр
Тотал технологи ХХК
Гэрээний дүн
129.7 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 34-р хорооны гудамж талбайн камержуулах гэрээ
Тотал технологи ХХК
Хянагч байгууллага байхгүй
Цагдаагийн ерөнхий газар
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Цагдаагийн ерөнхий газар
Тотал технологи ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
100%
Хорооллын гудамж талбайн камержуулалт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 34 дүгээр хороо/ 71.6 71.6 55% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
100%
Хорооллын гудамж талбайн камержуулалт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 34 дүгээр хороо/ 58.1 58.1 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020019076
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 141.1 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
IX.6.3.4
Аймаг, нийслэл
Улаанбаатар
Сум, дүүрэг
Сонгинохайрхан
ТЕЗ
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Тоног төхөөрөмж
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
141.1 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Хянагч байгууллага байхгүй
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Цагдаагийн ерөнхий газар