Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Өмнөговь, Цогтцэций сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
340.0
Төслийн нэр
Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Өмнөговь, Цогтцэций сум/
Төлөв
Хянагч хүлээж авсан
Компаны нэр
Хос борь морь ХХК
Гэрээний дүн
2,200.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
"Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор, /Өмнөговь, Цогтцэций сум/" барих ажлын гэрээ
Хос борь морь ХХК
Өмнөговь аймгийн ГХБХБГ
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга
Хос борь морь ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
20%
Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Өмнөговь, Цогтцэций сум/ 340.0 0.0 90% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Өмнөговь, Цогтцэций сум/ 440.0 0.0 74.5% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020019188
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2020-01-10 23:07:37
  • 2019 онд санхүүжих дүн 1,000.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.1.1.150
Аймаг, нийслэл
Өмнөговь
Сум, дүүрэг
Цогтцэций
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Цэцэрлэг
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
1,000.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Өмнөговь аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга