Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Архангай, Өндөр-Улаан сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
74.4
Төслийн нэр
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Архангай, Өндөр-Улаан сум/
Төлөв
Олгосон
Компаны нэр
Газрын гагнаас ХХК
Гэрээний дүн
195.4 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил
Газрын гагнаас ХХК
Архангай аймгийн ГХБХБГ
Архангай аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Архангай аймгийн Засаг дарга
Газрын гагнаас ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
100%
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Архангай, Өндөр-Улаан сум/ 74.4 74.4 38% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
100%
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Архангай, Өндөр-Улаан сум/ 25.6 25.6 51% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020019219
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 100.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.1.2.69
Аймаг, нийслэл
Архангай
Сум, дүүрэг
Өндөр-Улаан
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
100.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Архангай аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Архангай аймгийн Засаг дарга