Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Баянхонгор, Жинст сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
75.1
Төслийн нэр
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Баянхонгор, Жинст сум/
Төлөв
Олгосон
Компаны нэр
Бэнжцэс ХХК
Гэрээний дүн
141.9 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Баянхонгор аймгийн Жинст сумын цэцэрлэгийн барилгын их засвар
Бэнжцэс ХХК
Баянхонгор аймгийн ГХБХБГ
Баянхонгор аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Баянхонгор аймгийн Засаг дарга
Бэнжцэс ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
100%
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Баянхонгор, Жинст сум/ 75.1 75.1 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
100%
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Баянхонгор, Жинст сум/ 66.8 66.8 47% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020019221
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 150.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.1.2.71
Аймаг, нийслэл
Баянхонгор
Сум, дүүрэг
Жинст
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
150.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Баянхонгор аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Баянхонгор аймгийн Засаг дарга