Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Дорнод, Чулуунхороот сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
85,623,572.0
Төслийн нэр
Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Дорнод, Чулуунхороот сум/
Төлөв
Илгээсэн
Компаны нэр
Донж өргөө ХХК
Гэрээний дүн
129.3 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Дорнод, Чулуунхороот сум/
Донж өргөө ХХК
Дорнод аймгийн ГХБХБГ
Дорнод аймгийн засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Дорнод аймгийн засаг дарга
Донж өргөө ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
10%
Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Дорнод, Чулуунхороот сум/ 85,623,572.0 0.0 66% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
60%
Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Дорнод, Чулуунхороот сум/ 43.7 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
90%
Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Дорнод, Чулуунхороот сум/ 85,623,572.0 0.0 66% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020019308
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 150.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XVIII.2.12
Аймаг, нийслэл
Дорнод
Сум, дүүрэг
Чулуунхороот
ТЕЗ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
150.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Дорнод аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Дорнод аймгийн засаг дарга