Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын их засвар /Хэнтий, Баянхутаг сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
77.8
Төслийн нэр
Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын их засвар /Хэнтий, Баянхутаг сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Өндөрхаан өргөө ХХК
Гэрээний дүн
285.1 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын их засвар /Хэнтий, Баянхутаг сум/
Өндөрхаан өргөө ХХК
Хэнтий аймгийн ГХБХБГ
Хэнтий аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Хэнтий аймгийн Засаг дарга
Өндөрхаан өргөө ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын их засвар /Хэнтий, Баянхутаг сум/ 77.8 0.0 27% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
100%
Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын их засвар /Хэнтий, Баянхутаг сум/ 137.0 137.0 49% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
90%
Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын их засвар /Хэнтий, Баянхутаг сум/ 69.8 0.0 24% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020019332
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 309.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XVIII.2.24
Аймаг, нийслэл
Хэнтий
Сум, дүүрэг
Баянхутаг
ТЕЗ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
309.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Хэнтий аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Хэнтий аймгийн Засаг дарга