Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
359.0
Төслийн нэр
Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/
Төлөв
Олгосон
Компаны нэр
Шинэ өлгийн зам ХХК
Гэрээний дүн
1,130.3 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Баянхонгор аймгийн Баянбулаг сумын 160 хүүхдийн суудалтай барилга барих ажлын гэрээ
Шинэ өлгийн зам ХХК
Барилгын хөгжлийн төв
Баянхонгор аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Баянхонгор аймгийн Засаг дарга
Шинэ өлгийн зам ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
100%
Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/ 359.0 359.0 41% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
30%
Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/ 459.1 0.0 84% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
100%
Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Баянбулаг сум/ 319.1 319.1 17% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020019404
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 1,322.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.1.1.42
Аймаг, нийслэл
Баянхонгор
Сум, дүүрэг
Баянбулаг
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Сургууль
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
1,322.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Барилгын хөгжлийн төв
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Баянхонгор аймгийн Засаг дарга