Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Завхан, Тэлмэн сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
500.0
Төслийн нэр
Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Завхан, Тэлмэн сум/
Төлөв
Захиалагч хүлээж авсан
Компаны нэр
Тэнгэрийн тэмдэг ХХК
Гэрээний дүн
3,795.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Тэлмэн сумын 320 хүүхдийн сургууль, спорт заалны барилга угсралтын ажил
Тэнгэрийн тэмдэг ХХК
Завхан аймгийн ГХБХБГ
Завхан аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Завхан аймгийн Засаг дарга
Тэнгэрийн тэмдэг ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
90%
Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Завхан, Тэлмэн сум/ 500.0 0.0 13.1% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020019451
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 500.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.1.1.218
Аймаг, нийслэл
Завхан
Сум, дүүрэг
Тэлмэн
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Сургууль
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
500.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Завхан аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Завхан аймгийн Засаг дарга