Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 3, Малчин багийн "Госхот", "Түвшин холбоо" өрхийн эмнэлэг, Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдын өрхийн эмнэлгүүд/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
239.0
Төслийн нэр
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 3, Малчин багийн "Госхот", "Түвшин холбоо" өрхийн эмнэлэг, Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдын өрхийн эмнэлгүүд/
Төлөв
Олгосон
Компаны нэр
Сүвэн Уул ХХК
Гэрээний дүн
239.4 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 3, Малчин багийн "Госхот", "Түвшин холбоо" өр
Сүвэн Уул ХХК
Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ
Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
Сүвэн Уул ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
100%
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 3, Малчин багийн "Госхот", "Түвшин холбоо" өрхийн эмнэлэг, Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдын өрхийн эмнэлгүүд/ 239.0 239.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020019478
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 290.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XVIII.3.10
Аймаг, нийслэл
Дархан-уул
Сум, дүүрэг
Дархан төв сум
ТЕЗ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Тоног төхөөрөмж
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
290.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга