Ахмадын байрын их засвар /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
10.0
Төслийн нэр
Ахмадын байрын их засвар /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Хүчит Сэлэнгэ ХХК
Гэрээний дүн
10.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Ахмадын байрны их засвар /Сэлэнгэ Шаамар сум Дулаанхаан тосгон/
Хүчит Сэлэнгэ ХХК
Орон нутгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга
Хүчит Сэлэнгэ ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Ахмадын байрын их засвар /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/ 10.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020019512
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 10.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
X.4.2.2
Аймаг, нийслэл
Сэлэнгэ
Сум, дүүрэг
Шаамар
ТЕЗ
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
10.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Орон нутгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга