Шинээр баригдсан цэцэрлэг, соёлын төвийн дэд бүтэц, халаалтын зуух /Говь-Алтай, Цээл сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
49,639,970.0
Төслийн нэр
Шинээр баригдсан цэцэрлэг, соёлын төвийн дэд бүтэц, халаалтын зуух /Говь-Алтай, Цээл сум/
Төлөв
Захиалагч хүлээж авсан
Компаны нэр
Их морьт эрдэнэ ХХК
Гэрээний дүн
193,745,987.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Цээл суманд шинээр баригдсан цэцэрлэг, соёлын төвийн дэд бүтэц халаалтын зуухны барилга угсралтын ажил
Их морьт эрдэнэ ХХК
Говь-Алтай аймгийн ГХБХБГ
Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга
Их морьт эрдэнэ ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
90%
Шинээр баригдсан цэцэрлэг, соёлын төвийн дэд бүтэц, халаалтын зуух /Говь-Алтай, Цээл сум/ 49,639,970.0 0.0 26% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
100%
Шинээр баригдсан цэцэрлэг, соёлын төвийн дэд бүтэц, халаалтын зуух /Говь-Алтай, Цээл сум/ 107,342,998.0 107,342,998.0 55% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 202020019667
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 200.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.1.1.310
Аймаг, нийслэл
Говь-Алтай
Сум, дүүрэг
Цээл
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Инженерийн шугам сүлжээ
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
200.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2020
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Говь-Алтай аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга