Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Чандмань сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
383,559,222.0
Төслийн нэр
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Чандмань сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
"Бүтээмж тауэр" ХХК
Гэрээний дүн
1,163,323,900.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Чандмань сум/
"Бүтээмж тауэр" ХХК
Аймгийн засаг дарга
Ховд аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Ховд аймгийн Засаг дарга
"Бүтээмж тауэр" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Чандмань сум/ 383,559,222.0 0.0 33% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Чандмань сум/ 258.9 0.0 22% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2021001643
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 900.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
V.1.1.12
Аймаг, нийслэл
Ховд
Сум, дүүрэг
Чандмань
ТЕЗ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
ЗДТГ-ын барилга
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
1,200.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Аймгийн засаг дарга
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Ховд аймгийн Засаг дарга