Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Түнэл сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
315.2
Төслийн нэр
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Түнэл сум/
Төлөв
Илгээсэн
Компаны нэр
ЦЭГЦ МАНДАЛ
Гэрээний дүн
1,198.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Түнэл сум/
ЦЭГЦ МАНДАЛ
Аймгийн засаг дарга
Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга
ЦЭГЦ МАНДАЛ

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
10%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Түнэл сум/ 315.2 0.0 57% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Түнэл сум/ 321.0 0.0 31% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
V.1.1.13
Аймаг, нийслэл
Хөвсгөл
Сум, дүүрэг
Түнэл
ТЕЗ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
ЗДТГ-ын барилга
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Аймгийн засаг дарга
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга