Багийн төвийн цогцолборын барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Зэст баг/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
610,088,797.0
Төслийн нэр
Багийн төвийн цогцолборын барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Зэст баг/
Төлөв
Илгээсэн
Компаны нэр
талст билэг
Гэрээний дүн
2,050,000,000.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Багийн төвийн цогцолборын барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Зэст баг/
талст билэг
Орхон аймгийн ГХБХБГ
Орхон аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Орхон аймгийн Засаг дарга
талст билэг

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
10%
Багийн төвийн цогцолборын барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Зэст баг/ 610,088,797.0 0.0 30% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
V.1.1.2
Аймаг, нийслэл
Орхон
Сум, дүүрэг
Баян-Өндөр төв сум
ТЕЗ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Орхон аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Орхон аймгийн Засаг дарга