ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ХУУЛИЙН ДУГААР

-

АЙМАГ НИЙСЛЭЛ

-

СУМ ДҮҮРЭГ

-

ТЕЗ

-

ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ

-

ХҮЧИН ЧАДАЛ

-

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

0 (сая төг)

ЭХЛЭХ ОГНОО

-

ДУУСАХ ОГНОО

-

АНГИЛАЛ

-

ОБЪЕКТ

-

ОН

-

ЭНЭ ОНД САНХҮҮЖИХ ДҮН

0 (сая төг)

ХЯНАГЧ БАЙГУУЛЛАГА

-

ЭРХ ШИЛЖҮҮЛСЭН БАЙГУУЛЛАГА

-