Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
30,620,000.0
Төслийн нэр
Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Их-Гүрт ХХК
Гэрээний дүн
30,620,000.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум/ багц-11
Их-Гүрт ХХК
Хөвсгөл аймгийн ГХБХБГ
Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга
Их-Гүрт ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум/ 30,620,000.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 633.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
V.1.1.3
Аймаг, нийслэл
Хөвсгөл
Сум, дүүрэг
Алаг-Эрдэнэ
ТЕЗ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Бусад
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
1,033.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2022
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Хөвсгөл аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга