Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Түдэвтэй сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
461,891,029.0
Төслийн нэр
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Түдэвтэй сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Саран инж девелопмент ХХК
Гэрээний дүн
1,194,992,929.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Завхан аймгийн Түдэвтэй сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга угсралтын ажил
Саран инж девелопмент ХХК
Завхан аймгийн ГХБХБГ
Завхан аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Завхан аймгийн Засаг дарга
Саран инж девелопмент ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Түдэвтэй сум/ 461,891,029.0 0.0 90% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Түдэвтэй сум/ 400,597,942.0 0.0 33.52% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2021001643
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 1,000.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
V.1.1.7
Аймаг, нийслэл
Завхан
Сум, дүүрэг
Түдэвтэй
ТЕЗ
МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
ЗДТГ-ын барилга
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
1,200.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Завхан аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Завхан аймгийн Засаг дарга