Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Архангай, Ихтамир сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
61,735,471.0
Төслийн нэр
Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Архангай, Ихтамир сум/
Төлөв
Баталгаажуулсан
Компаны нэр
Энхтөгс тэмүүлэл ХХК
Гэрээний дүн
296,021,368.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Архангай аймгийн Ихтамир сумын ЗДТГ-ын барилгын их засвар
Энхтөгс тэмүүлэл ХХК
Архангай аймгийн ГХБХБГ
Архангай аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Архангай аймгийн Засаг дарга
Энхтөгс тэмүүлэл ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
50%
Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Архангай, Ихтамир сум/ 61,735,471.0 0.0 21% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Архангай, Ихтамир сум/ 205,179,965.0 0.0 69% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2021001643
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 300.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
V.1.2.4
Аймаг, нийслэл
Архангай
ТЕЗ
МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
300.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2021
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Архангай аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Архангай аймгийн Засаг дарга