Сумдад төрийн цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх "Хур" систем /Улсын хэмжээнд/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
39,392,871.0
Төслийн нэр
Сумдад төрийн цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх "Хур" систем /Улсын хэмжээнд/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Саммит Комьпютерс ХХК
Гэрээний дүн
2,016.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Цахим үйлчилгээний тоног төхөөрөмж болон хаяг дотор заслыг хийж, нийлүүлэх, суурилуулах, хүргэх
Саммит Комьпютерс ХХК
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар
Саммит Комьпютерс ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Сумдад төрийн цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх "Хур" систем /Улсын хэмжээнд/ 39,392,871.0 0.0 78.6% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Сумдад төрийн цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх "Хур" систем /Улсын хэмжээнд/ 217,844,826.0 0.0 46% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
80%
Сумдад төрийн цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх "Хур" систем /Улсын хэмжээнд/ 56,665,127.0 0.0 15.7% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
80%
Сумдад төрийн цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх "Хур" систем /Улсын хэмжээнд/ 234,940,662.0 0.0 44% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
V.3.3.1
Аймаг, нийслэл
Улсын хэмжээнд
Сум, дүүрэг
Завхан аймаг шууд
ТЕЗ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
Эдийн засгийн ангилал
Тоног төхөөрөмж
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар