Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын их засвар, тохижилт /Улсын хэмжээнд/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
25,112,168.0
Төслийн нэр
Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын их засвар, тохижилт /Улсын хэмжээнд/
Төлөв
Илгээсэн
Компаны нэр
Өгөөмөр-Уул ХХК
Гэрээний дүн
277,000,088.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Багц 2. Архивын ерөнхий газрын барилгын их засвар, өргөтгөлийн ажил гүйцэтгэх гэрээ
Өгөөмөр-Уул ХХК
Архивын ерөнхий газар
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Өгөөмөр-Уул ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
10%
Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын их засвар, тохижилт /Улсын хэмжээнд/ 25,112,168.0 0.0 20.3% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
10%
Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын их засвар, тохижилт /Улсын хэмжээнд/ 153,000,074.0 0.0 55.2% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
80%
Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын их засвар, тохижилт /Улсын хэмжээнд/ 98,887,845.0 0.0 35.6% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
X.3.2.1
Аймаг, нийслэл
Улсын хэмжээнд
Сум, дүүрэг
Завхан аймаг шууд
ТЕЗ
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2021
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Архивын ерөнхий газар
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам