Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
506,720,737.0
Төслийн нэр
Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Эс энд эй трейд ХХК
Гэрээний дүн
7,963,495,536.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ шинээр татах ажлыг гүйцэтгэх гэрээ /Дархан сум 6, 7-р баг/
Эс энд эй трейд ХХК
Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ
Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
Эс энд эй трейд ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/ 506,720,737.0 0.0 6.34% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2021001643
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 3,213.2 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.1.12
Аймаг, нийслэл
Дархан-уул
Сум, дүүрэг
Дархан төв сум
ТЕЗ
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Инженерийн шугам сүлжээ
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
8,713.2 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга