Инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл /Ховд, Зэрэг сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
105,069,403.0
Төслийн нэр
Инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл /Ховд, Зэрэг сум/
Төлөв
ТХОГ хүлээж авсан
Компаны нэр
"Тулгат багана" ХХК
Гэрээний дүн
755,556,929.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл /Ховд, Зэрэг сум/
"Тулгат багана" ХХК
Барилгын хөгжлийн төв
Ховд аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Ховд аймгийн Засаг дарга
"Тулгат багана" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
60%
Инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл /Ховд, Зэрэг сум/ 105,069,403.0 0.0 14% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл /Ховд, Зэрэг сум/ 200,291,358.0 0.0 27% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2021001643
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • Энэ онд санхүүжих дүн 400.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.1.20
Аймаг, нийслэл
Ховд
Сум, дүүрэг
Зэрэг
ТЕЗ
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Инженерийн шугам сүлжээ
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
800.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Барилгын хөгжлийн төв
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Ховд аймгийн Засаг дарга