Сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн шугамыг инженерийн төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох /Дорнод, Халхгол сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
200,000,000.0
Төслийн нэр
Сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн шугамыг инженерийн төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох /Дорнод, Халхгол сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Ган-Октаэдр ХХК
Гэрээний дүн
987,697,697.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн шугамыг инженерийн төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох /Дорнод, Халхгол сум/
Ган-Октаэдр ХХК
Дорнод аймгийн ГХБХБГ
Дорнод аймгийн засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Дорнод аймгийн засаг дарга
Ган-Октаэдр ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн шугамыг инженерийн төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох /Дорнод, Халхгол сум/ 200,000,000.0 0.0 20.25% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2021001643
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 800.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.1.31
Аймаг, нийслэл
Дорнод
Сум, дүүрэг
Халхгол
ТЕЗ
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Инженерийн шугам сүлжээ
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
1,000.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Дорнод аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Дорнод аймгийн засаг дарга