Эрчмийн 60 айлын орон сууцын инженерийн шугам сүлжээний үргэлжлэл /Хэнтий, Хэрлэн сум, 4 дүгээр баг/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
470.0
Төслийн нэр
Эрчмийн 60 айлын орон сууцын инженерийн шугам сүлжээний үргэлжлэл /Хэнтий, Хэрлэн сум, 4 дүгээр баг/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Цагаан зуун ХХК
Гэрээний дүн
840.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Эрчмийн 60 айлын орон сууцын инженерийн шугам сүлжээний үргэлжлэл /Хэнтий, Хэрлэн сум, 4 дүгээр баг/
Цагаан зуун ХХК
Хэнтий аймгийн ГХБХБГ
Хэнтий аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Хэнтий аймгийн Засаг дарга
Цагаан зуун ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Эрчмийн 60 айлын орон сууцын инженерийн шугам сүлжээний үргэлжлэл /Хэнтий, Хэрлэн сум, 4 дүгээр баг/ 470.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.1.55
Аймаг, нийслэл
Хэнтий
Сум, дүүрэг
Хэрлэн төв сум
ТЕЗ
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Инженерийн шугам сүлжээ
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Хэнтий аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Хэнтий аймгийн Засаг дарга