Гадна талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
50.0
Төслийн нэр
Гадна талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Тэнгисийн шүр ХХК
Гэрээний дүн
587,688,028.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Гадна талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/
Тэнгисийн шүр ХХК
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар
Нийслэлийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Нийслэлийн Засаг дарга
Тэнгисийн шүр ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Гадна талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/ 50.0 0.0 9% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.2.1
Аймаг, нийслэл
Улаанбаатар
Сум, дүүрэг
Баянзүрх
ТЕЗ
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Нийслэлийн Засаг дарга