Сургуулийн дотуур байрын барилга, 40 ор /Төв, Архуст сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
136,986,375.0
Төслийн нэр
Сургуулийн дотуур байрын барилга, 40 ор /Төв, Архуст сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Хабул констракшн ХХК
Гэрээний дүн
619,769,976.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Төв аймгийн Архуст сумын 40 ортой дотуур байрны барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээ
Хабул констракшн ХХК
Төв аймгийн ГХБХБГ
Төв аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Төв аймгийн Засаг дарга
Хабул констракшн ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Сургуулийн дотуур байрын барилга, 40 ор /Төв, Архуст сум/ 136,986,375.0 0.0 86.6% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 300.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIII.1.1.104
Аймаг, нийслэл
Төв
Сум, дүүрэг
Архуст
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Дотуур байр
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
700.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2022
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Төв аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Төв аймгийн Засаг дарга