Сургуулийн спорт заалны барилга /Өмнөговь, Булган сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
300,000,000.0
Төслийн нэр
Сургуулийн спорт заалны барилга /Өмнөговь, Булган сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Шинэ соёл констракшн ХХК
Гэрээний дүн
1,000,000,000.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Булган сумын спорт заалны барилга барих гэрээ
Шинэ соёл констракшн ХХК
Өмнөговь аймгийн ГХБХБГ
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга
Шинэ соёл констракшн ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Сургуулийн спорт заалны барилга /Өмнөговь, Булган сум/ 300,000,000.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • Энэ онд санхүүжих дүн 300.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIII.1.1.115
Аймаг, нийслэл
Өмнөговь
Сум, дүүрэг
Булган
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Спорт заал
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
1,598.5 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Өмнөговь аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга