Дотуур байрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, Хан-Уул цогцолбор сургууль/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
540,130,048.0
Төслийн нэр
Дотуур байрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, Хан-Уул цогцолбор сургууль/
Төлөв
Илгээсэн
Компаны нэр
Аглут ХХК
Гэрээний дүн
1,750,000,000.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Дотуур байрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, Хан-Уул цогцолбор сургууль/ барилга угсралтын ажил
Аглут ХХК
Барилгын хөгжлийн төв
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Аглут ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
10%
Дотуур байрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, Хан-Уул цогцолбор сургууль/ 540,130,048.0 0.0 56% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
10%
Дотуур байрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, Хан-Уул цогцолбор сургууль/ 280,180,913.0 0.0 16% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
20%
Дотуур байрын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, Хан-Уул цогцолбор сургууль/ 45,232,979.0 0.0 9.29% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 1,665.5 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIII.1.1.14
Аймаг, нийслэл
Дорнод
Сум, дүүрэг
Хэрлэн төв сум
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Дотуур байр
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
1,783.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Барилгын хөгжлийн төв
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам