Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Сэргэлэн сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
420,000,000.0
Төслийн нэр
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Сэргэлэн сум/
Төлөв
Илгээсэн
Компаны нэр
Доц ХХК
Гэрээний дүн
1,730,500,000.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
XII.1.1.282 ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА, 150 ОР /ДОРНОД, СЭРГЭЛЭН СУМ/
Доц ХХК
Барилгын хөгжлийн төв
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Доц ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
10%
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Сэргэлэн сум/ 420,000,000.0 0.0 50% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
10%
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Сэргэлэн сум/ 410,191,331.0 0.0 24% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 1,132.4 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIII.1.1.147
Аймаг, нийслэл
Дорнод
Сум, дүүрэг
Сэргэлэн
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Цэцэрлэгийн барилга
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
1,741.4 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2022
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Барилгын хөгжлийн төв
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам