Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
341.0
Төслийн нэр
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Эм жи эл би ХХК
Гэрээний дүн
3,809,888,912.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Сургуулийн барилга 640 суудал/Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/
Эм жи эл би ХХК
Хэнтий аймгийн ГХБХБГ
Хэнтий аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Хэнтий аймгийн Засаг дарга
Эм жи эл би ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ 341.0 0.0 8.95% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ 385.4 0.0 10.12% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
80%
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ 397,030,024.0 0.0 50.19% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
80%
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ 441,624,260.0 0.0 61.78% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
5
80%
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ 288.5 0.0 39.76% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 3,500.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIII.1.1.66
Аймаг, нийслэл
Хэнтий
Сум, дүүрэг
Өмнөдэлгэр
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Сургууль
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
6,541.4 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2022
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Хэнтий аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Хэнтий аймгийн Засаг дарга