Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
341.0
Төслийн нэр
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/
Төлөв
Баталгаажуулсан
Компаны нэр
Эм жи эл би ХХК
Гэрээний дүн
3,809.9 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Сургуулийн барилга 640 суудал/Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/
Эм жи эл би ХХК
Хэнтий аймгийн ГХБХБГ
Хэнтий аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Хэнтий аймгийн Засаг дарга
Эм жи эл би ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
50%
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ 341.0 0.0 8.95% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ 385.4 0.0 10.12% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIII.1.1.66
Аймаг, нийслэл
Хэнтий
Сум, дүүрэг
Өмнөдэлгэр
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Сургууль
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2022
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Хэнтий аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Хэнтий аймгийн Засаг дарга