Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Завхан, Идэр сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
391,389,905.0
Төслийн нэр
Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Завхан, Идэр сум/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Хан жаргалант стоунс ХХК
Гэрээний дүн
3,569,380,000.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Завхан аймгийн Идэр сумын 320 хүүхдийн сургууль, спорт заалны барилга угсралтын ажил
Хан жаргалант стоунс ХХК
Завхан аймгийн ГХБХБГ
Завхан аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Завхан аймгийн Засаг дарга
Хан жаргалант стоунс ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Завхан, Идэр сум/ 391,389,905.0 0.0 17% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIII.1.1.75
Аймаг, нийслэл
Завхан
Сум, дүүрэг
Идэр
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Сургууль
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Завхан аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Завхан аймгийн Засаг дарга