Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 23 дугаар хороо/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
530,344,265.0
Төслийн нэр
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 23 дугаар хороо/
Төлөв
Хянасан
Компаны нэр
Энх бизнес өгөөмж ХХК
Гэрээний дүн
3,420,938,522.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 23 дугаар хороо/
Энх бизнес өгөөмж ХХК
Барилгын хөгжлийн төв
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Энх бизнес өгөөмж ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
30%
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 23 дугаар хороо/ 530,344,265.0 0.0 27.2% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 23 дугаар хороо/ 500,719,602.0 0.0 14.64% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • 2019 онд санхүүжих дүн 2,000.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIII.1.1.8
Аймаг, нийслэл
Улаанбаатар
Сум, дүүрэг
Баянзүрх
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Объектын ангилал
Цэцэрлэгийн барилга
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
3,500.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2022
Дуусах огноо
2024
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Барилгын хөгжлийн төв
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам