Сургуулийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Мандал сум, Түнхэл тосгон/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
126,576,745.0
Төслийн нэр
Сургуулийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Мандал сум, Түнхэл тосгон/
Төлөв
Захиалагч хүлээж авсан
Компаны нэр
Мөнх харш ХХК
Гэрээний дүн
407,757,322.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Сургуулийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Мандал сум, Түнхэл тосгон/
Мөнх харш ХХК
Сэлэнгэ аймгийн ГХБХБГ
Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга
Мөнх харш ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
40%
Сургуулийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Мандал сум, Түнхэл тосгон/ 126,576,745.0 0.0 80% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар
  • Хүсэлт гаргасан огноо

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIII.1.2.6
Аймаг, нийслэл
Сэлэнгэ
Сум, дүүрэг
Мандал
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2020
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Сэлэнгэ аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга