Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
53,710,000.0
Төслийн нэр
Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/
Төлөв
ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн
Компаны нэр
Синапс ХХК
Гэрээний дүн
44,148,126.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Аймгийн Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийг орчин үеийн стандартад нийцсэн дуу, дүрс бичдэг хяналтын камерын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
Хашхан ХХК
Аймгийн засаг дарга
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
Хашхан ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
80%
Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 53,710,000.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
80%
Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 98,766,800.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
80%
Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 35,000,000.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
80%
Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 50,840,900.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
5
80%
Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 35,392,000.0 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2021001643
  • Хүсэлт гаргасан огноо
  • Энэ онд санхүүжих дүн 500.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XIII.1.3.9
Аймаг, нийслэл
Өвөрхангай
Сум, дүүрэг
Баян-Өндөр
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Тоног төхөөрөмж
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
500.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2021
Дуусах огноо
2021
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Аймгийн засаг дарга
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга